Засилва се пазарната конкуренция на едро с изолирана водна бутилка

- Apr 17, 2020-

С постепенното подобряване на хората' осъзнаването на здравето и опазването на околната среда, жизненият стандарт на много хора също постепенно се повишава. Все повече и повече хора използват изолирана бутилка за вода, за да заменят чашата за еднократна употреба. Търсенето на изолирана бутилка за вода се увеличава, а пазарът на едро на изолирана бутилка за вода расте. Въпреки че непрекъснатият напредък на науката и технологиите насърчава развитието на изолирана бутилка за вода, с увеличаването на броя на търговците на едро, които експлоатират изолираната бутилка за вода, от друга страна, това също увеличи пазарната конкуренция на изолираната бутилка за вода на едро.

След въвеждането на вакуумна технология от чужбина в Китай, броят на местните производители на изолирана бутилка за вода рязко се увеличи.

В допълнение, различни известни марки изолирани бутилки за вода навлизат един след друг на китайския пазар. В Китай има свръхпредлагане на изолирани бутилки с вода. Много стилове и цени на изолирани бутилки за вода са много сходни, а пазарната конкурентоспособност на изолирани бутилки за вода е засилена.

В условията на подобна ситуация, за да получат повече печалби, операторите на изолираната бутилка за вода на едро трябва да търсят нови пробиви, да учат и въвеждат нови домашни технологии и да се учат един от друг, и непрекъснато да актуализират технологията на производство и да проектират нова изолирана бутилка за вода стилове, така че да увеличите разликите между изолираната бутилка за вода и пазара, да създадете известна марка и да се развиете на конкурентния пазар.

8708 insulated water bottle