Научете се да утаите себе си

- Aug 02, 2019-

Майк беше в лошо настроение, след като загуби работата си. За да облекчи депресията си, намери свещеника в града.

След като чу думите на Майк' свещеникът го заведе в стара къщичка с бутилка вода на единствената маса в стаята.

Свещеникът се усмихна и каза: „Виж тази бутилка с вода.' е тук отдавна. Прахът попада в него почти всеки ден, но той все още е прозрачен и прозрачен. Знаеш ли защо?

Майк го помисли, сякаш иска да види през бутилката с вода. Изведнъж той каза:&"Виждам, целият прах се е настанил на дъното на бутилката с вода."

Свещеникът кимна в съгласие:": Млади човече, в живота има много притеснения. Колкото повече искате да забравите, толкова по-трудно е да забравите, толкова по-добре да го запомните. Подобно на тази бутилка вода, ако се отърсите от отвращение, тя ще направи цялата бутилка вода неспокойна и кална. Какво глупаво нещо да правя. И ако сте готови да ги оставите да се установяват бавно и тихо и да ги настаните с широк ум, тогава умът не е замърсен, а по-чист.