Разработване на пластмасови бутилки

- Nov 26, 2018-

В момента световната икономика се променя и вътрешната индустриална структура също е в етап на непрекъснато модернизиране. В сегашния процес на модернизация на промишлеността някои предприятия с ниска добавена стойност срещнаха безпрецедентни предизвикателства в редица бизнес трудности, изправени пред различни трудности.

Днес, нека да говорим за компании от пластмасови бутилки в преходни бури. За пластмасови бутилки има разнообразие от проблеми в момента. Нека вземем внимателен анализ. На първо място, пластмасовите бутилки принадлежат към трудоемките отрасли, текущите човешки разходи се увеличават, за предприятията от пластмасови бутилки разходите за труд са се превърнали в огромен натиск. Второ, цените на суровините продължават да се покачват, като нарастващите пазарни разходи, суровините нарастват значително, което дава на компаниите от пластмасови бутилки още един натиск.

Трето, с европейската дългова криза и слабостта на световната икономика, пластмасовите бутилки на външнотърговските поръчки постепенно намаляха, много фирми от външната търговия се насочиха към вътрешния пазар, който вече беше ожесточена конкуренция на пазара на пластмасови бутилки, натиск, ценова война все по-ожесточена, печалбите на предприятията стават все по-ниски и ниски. За производителите на пластмасови бутилки, в сегашната ситуация на различен натиск, но също така трябва да поемат пътя на индустриалното модернизиране в областта на пластмасовите опаковки, за да поемат пътя на иновациите и да се стремят да подобрят добавената стойност на пластмасовите бутилки.

От пластмасовата бутилка дизайн, производство и продажба на всички аспекти на непрекъснато подобряване.